Burza zerwała linie. (Sentence Note)


#1
  • zerwać (zerwę zerwiesz) (pf), (impf) zrywać = to tear off