Boję się, że on zamierza ujawnić sekret.


#1

Note: ujawnić (-nię -nisz) (pf), (impf) ujawniać = to … reveal, disclose