Bierzmy pod uwagę jego wiek. (Sentence Note)


#1
  • brać biorę bierzesz impf, pf wziąć wezmę weźmiesz weź = to take, take on, grasp, assume (power), bite (of fish).
  • brać pod wagę = phrase = to take under (into) consideration