Biegł tak szybko, że nie mogliśmy go dogonić.(Sentence Note)


#1

dogonić -nię -nisz (pf), (impf) doganiać (transitive) = to gain on, (pf) = overtake, catch up to