A pomijając żarty, co chcesz powiedzieć? (Sentence Note)


#1
  • pomijać -am -asz (impf), (pf) pominąć -nę -niesz = to omit, overlook, leave out, disregard, leave aside